Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Αρθρογραφία

Tο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο παρουσίασε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, προσβάσιμη και οικονομική για τον καταναλωτή λύση μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524-2013...
Σε αρκετές περιπτώσεις οι κληρονόμοι διερωτούνται γιατί η Τράπεζα δεν επιτρέπει την μεταφορά των λίγων έστω αποταμιεύσεων του πατέρα ή της μητέρας τους...
Σε αρκετές περιπτώσεις ένας ασφαλισμένος βρίσκεται προ εκπλήξεως όταν η ασφαλιστική εταιρείας την οποία εμπιστεύθηκε τις ασφαλιστικές του ανάγκες του...
Όταν δύο ή περισσότεροι συνεταίροι συνειδητοποιούν ότι πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι τους, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι συντριπτικές. Πολλοί συνεταίροι...
Το Εμπορικό Σήμα ως διακριτικό γνώρισμα υπηρετούσε και υπηρετεί, κατ’ αρχή το συμφέρον του φορέα του. Το Εμπορικό Σήμα αποτελεί ένα από τα μέσα που ο...
Εν καιρώ εκτεταμένων οικονομικών κρίσεων, δυσμενής τύχη ελλοχεύει και για τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου, τον σκύλο. Η αλματώδης αύξηση των αδέσποτων...
Δεν είναι λίγες οι φορές που ο εγγυητής καταβάλει εν όλω ή μερικώς το ποσό της οφειλής του πρωτοφειλέτη προς την τράπεζα ή εν πάση περιπτώσει η τράπεζα...
Ενδιαφέρουσες προτάσεις του Ισπανού Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της ΕΕ Pedro Cruz Villalón σχετικά με αιτήμα για έγκριση ιατρικών εξόδων πραγματοποιηθέντων...
Εφόσον ο πρωτοφείλετης παραλείπει να εκπληρώσει τις συμφωνημένες υποχρεώσεις του προς τον δανειστή του, τις πλείστες των περιπτώσεων την τράπεζα, ο εγγυητής...
Το άρθρο 90 του Περί Δήμων Νόμου, Ν.111/1985 υπό τον τίτλο «εξουσία του συμβουλίου να επιλαμβάνεται θεμάτων αφορώντων οικοδομάς εις επικίνδυνον κατάστασιν»...