Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Η ιστορία μας

Το δικηγορικό γραφείο Μιχάλης Βορκάς & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται από το 2002, παρέχοντας ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Το γραφείο μας έχει αναπτύξει ευρύτατη δραστηριότητα στο χειρισμό υποθέσεων σχεδόν σε όλους τους κλάδους δικαίου. Αποτελεί δέσμευσή μας η προσφορά άριστων υπηρεσιών, οι οποίες βασίζονται στην εξατομίκευση των συμβουλών προς τους πελάτες μας και στην ταχύτητα με την οποία ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις τους.

Το γραφείο έχει επιτυχημένη συνεργασία με άλλα δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού στους αντίστοιχους τομείς παροχής νομικών υπηρεσιών, για υποθέσεις με διεθνή χαρακτήρα, ενώ είμαστε υπερήφανοι για τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πελατών υψηλού προφίλ που εμπιστεύονται την υποστήριξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στο γραφείο μας.