Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Δημόσια Συζήτηση για Εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου

02 Νοεμβρίου 2017
Οι δικηγόροι Μαρία Θρασυβούλου - Χαμπουρή και Λώρα Πάνγκου συμμετείχαν στη δημόσια συζήτηση που διοργάνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης που διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στη Λευκωσία στις 2.11.2017.
Μερικές από τις προτάσεις ενδεικτικά αφορούσαν στην κατάργηση της διαδικασίας συνδιαλλαγής ενώπιον του Επισκόπου, ως απαραίτητη προδικασία πριν την καταχώριση αγωγής για την λύση του γάμου, σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, στην θέσπιση συναινετικού διαζυγίου, ως τρόπου λύσης του γάμου, στη μείωση του χρόνου της διάστασης των συζύγων, ως λόγου διαζυγίου, από 4 έτη σε 2 έτη καθώς και σε αλλαγές στη σύνθεση και λειτουργία του Οικογενειακού Δικαστηρίου με στόχο την ταχύτερη εκδίκασης και αποτελεσματικότερη επίλυση των διαφορών.