Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Σεμινάριο για Προσωπικά Δεδομένα

26 Σεπτεμβρίου 2017
Η δικηγόρος Μαριλένα Κωνσταντίνου παρακολούθησε σεμινάριο που διοργάνωσε το γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον νέο γενικό Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου, γνωστό ως «GDPR» ο οποίος αφορά στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους και στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Ο Νέος Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ από 25/05/2018.