Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

1ο Εθνικό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού

21 Σεπτεμβρίου 2017
Οι δικηγόροι του γραφείου μας Μαρία Θρασυβούλου - Χαμπουρή, Λώρα Ππάγκου και Χριστίνα Ευσταθίου συμμετείχαν στο 1ο Εθνικό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού που διοργάνωσε το “Hope For Children” CRC Policy Center στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος JudEx+: Προς μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας εναντίον παιδιών, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της ΕΕ (JUST / 2014 / RCH / AG / PROF / 7036). Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις 21/9/2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας στην Λευκωσία.