Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.
Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι 

Η παρούσα ιστοσελίδα www.vorkaslaw.com.cy είναι αποκλειστική περιουσία της εταιρείας Μιχάλης Βορκάς & Συνεργάτες ΔΕΠΕ. 

Πρόσβαση και χρήση σ’ αυτή την ιστοσελίδα καθώς και στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής δίνονται με την προυπόθεση τήρησης των υφιστάμενων Όρων Χρήσης και ότι με την χρήση της ιστοσελίδας αυτής αποδέχεστε πλήρως την τήρηση τους. Η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αλλάξει, διαφοροποιήσει και να επικαιροποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή αναλόγως των αναγκών της, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, και είναι δική σας ευθύνη να τους ελέγχετε πάνω σε συνεχή βάση. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία νομική ευθύνη εάν η ιστοσελίδα δεν είναι προσβάσιμη για οποιονδήποτε νομικό λόγο ανά πάσα στιγμή ή περίοδο.  

Η πληροφόρηση που παρέχεται από την Εταιρεία σ’ αυτή την ιστοσελίδα ισχύει μόνο για την δική σας γενική πληροφόρηση.

Νομικό Πλαίσιο 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και από το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαικής Ένωσης. 

Πνευματική Περιουσία 

Το περιεχόμενο της παρούσης ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική περιουσία της Εταιρείας. Η αντιγραφή και/ή αναπαραγωγή και/ή δημοσίευση μέρους ή ολόκληρου των περιεχομένων της σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή στο διαδίκτυο γενικά απαγορεύεται αυστηρώς χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας. 

Χρήση 

Η εισαγωγή και η γενική χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δωρεάν και δεν χρειάζεται οποιαδήποτε εγγραφή.

Εμπιστευτικότητα 

Η πολιτική μας επί της εμπιστευτικότητας δηλώνει ξεκάθαρα ότι, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο που θα καταπατεί τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας ούτε και θα μεταδίδει οποιοδήποτε υιό ή να στέλλει οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο είναι βλαβερό ή να την χρησιμοποιήσετε παράνομα για την κυκλοφορία διαφημιστικού η/και προωθητικού υλικού (γνωστών ως spam). Εάν τέτοιες απαγορευμένες ενέργειες εντοπιστούν, η Εταιρεία θα τις καταγγείλει άμεσα στις κρατικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα επιφυλλάξει τα νομικά της δικαιώματα εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή νομικής οντότητας που μπορεί να αποδηκτεί ότι ευθύνεται για την χρήση τέτοιων παράνομων και βλαπτικών πρακτικών.  

Η Εταιρεία συμφωνεί και συναινεί ότι δεν θα αποκαλύψει σε κανένα άτομο ή οντότητα τα δικά σας προσωπικά δεδομένα και ότι θα τα χειριστεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.