Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Η φιλοσοφία μας

Η δικηγορία του σήμερα έχει σοβαρότατες προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Ιδιαίτερα προκλήσεις που προκύπτουν από το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και την ένταση του ανταγωνισμού. Το δικηγορικό μας γραφείο στηρίζει την καθημερινή πρακτική άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στις ακόλουθες αρχές:

1. Οι δικηγόροι είναι λειτουργοί της Δικαιοσύνης και προστατεύουν ουσιαστικά δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών

2. Οι ενέργειες των δικηγόρων είναι άρρηκτα συνυφασμένες με την δικηγορική Δεοντολογία και συνεπώς εκτελούν τα καθήκοντα με ανεξαρτησία, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα και

3. Την διαρκή υποχρέωση του δικηγόρου να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες.