Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Η pro bono εργασία μας

Pro bono, περιγράφει την επαγγελματική νομική εργασία που παρέχεται εθελοντικά και χωρίς οικονομική επιβάρυνση σε ανθρώπους που χρειάζονται τις υπηρεσίες και δεν διαθέτουν τους πόρους.

Το δικηγορικό μας γραφείο εφαρμόζει επαγγελματική πολιτική σύμφωνα με την οποία οι δικηγόροι της ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν υποθέσεις σε Pro Bono βάση όταν πρόκειται για υποθέσεις των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων αλλά και των οικονομικά ασθενέστερων.
Για εμάς, η δωρεάν παροχή νομικών υπηρεσιών σε αυτά τα πρόσωπα είναι μια ηθική δέσμευση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας ταυτότητας. Ως εκ τούτου η διεύθυνση του γραφείου εξετάζει με προσοχή κάθε υπόθεση προτού την αναλάβει.