Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Τομείς Δικαίου

Έχοντας χειριστεί πλήθος εμπορικών υποθέσεων τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο έχουμε αποκτήσει εκτενή εμπειρία σε αυτό το αντικείμενο...
Στον τομέα του Φορολογικού Δικαίου το γραφείο παρέχει συμβουλές τόσο για την διάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε με νόμιμο τρόπο να επιτυγχάνεται...
Το γραφείο μας παρέχει νομικές συμβουλές ως προς την επίλυση εμπορικών και νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από ναυτιλιακά θέματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό...
Το γραφείο μας εξειδικεύεται επίσης στον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας τόσο σε συμβουλευτικό όσο και δικαστηριακό επίπεδο όσον αφορά τον έλεγχο, καταχώριση...
Το Οικογενειακό Δίκαιο συνιστά ένα από τους πιο ευαίσθητους τομείς του Δικαίου σε κάθε ευνομούμενο κράτος και ιδιαίτερα στην Κύπρο, όπου οι θεσμοί του...
Έχουμε εκπροσωπήσει με επιτυχία τους πελάτες μας σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας επίλυσης διαφορών διεθνών απαιτήσεων. Το γραφείο έχει την ικανότητα...
Το γραφείο μας έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια παρέχοντας υπηρεσίες σχετικά με φορολογικές διαφορές, προσφυγές κατά του δημοσίου...
Το γραφείο μας έχει αναλάβει και έχει φέρει επιτυχώς σε πέρας μεγάλο αριθμό εφέσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου. Η εμπειρία μας στον τομέα αυτό μας...
Η Εταιρία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα Εργατικού Δικαίου και Ανθρώπινου Δυναμικού προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Δραστηριοποιούμαστε τόσο...
Το γραφείο μας ασχολείται με όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου. Kαλύπτουμε πλήρως τους πελάτες μας στον τομέα των κάθε είδους συμβάσεων αλλά και στη...
Ένας ακόμα τομέας δικαίου στον οποίο δραστηριοποιείται το γραφείο μας είναι η παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες σε σχέση με προγραμματισμό και διάρθρωση οικογενειακών...
Το Δίκαιο Ενοικιοστασίου είναι ένας ακόμη τομέας στον οποίο ειδικεύεται το γραφείο μας. Αυτός ο τομέας δικαίου θεωρείται ως ένας καθοριστικός πλέον παράγοντας...
Το Πτωχευτικό δίκαιο είναι ένα από τα πιο διαδεδομένους κλάδους στο νομικό τομέα. Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται πιο συγκεκριμένα με χρεοκοπία και...
Η ομάδα της Δικηγορικής Εταιρείας Μιχάλης Βορκάς & Συνεργάτες ΔΕΠΕ ασχολείται με όλα τα ζητήματα που αφορούν το Μεταναστευτικό Δίκαιο και παρέχει νομικές...