Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο

Έχοντας χειριστεί πλήθος εμπορικών υποθέσεων τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο έχουμε αποκτήσει εκτενή εμπειρία σε αυτό το αντικείμενο. Σχετικά με το εταιρικό δίκαιο, το γραφείο μας παρέχει μία πλήρη γκάμα υπηρεσιών. Παρέχουμε συμβουλές τόσο για την επιλογή του κατάλληλου εταιρικού τύπου για κάθε περίσταση και για τα φορολογικά και άλλα πλεονεκτήματα κάθε εταιρικού τύπου, όσο και για την ίδρυση κυπριακών και off shore/on shore εταιρειών. Οι υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο μας στον τομέα των εταιρειών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συγχωνεύσεις, μετασχηματισμούς και εξαγορές εταιρειών, νομικό έλεγχο για εξαγορά εταιρείας, προστασία μελών Διοικητικών Συμβουλίων, μετόχων και διευθυντών, πώληση μετοχών και συμφωνίες μετόχων, χορήγηση αδειών, συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις και προετοιμασία όλων των ειδών συμβάσεων και εμπορικών συμφωνιών που άπτονται εταιρικών θεμάτων και χρηματοδοτήσεων, όπως: πωλήσεις και αγορές περιουσιακών στοιχείων, διαρθρωτικές συναλλαγές (εκ νέου κεφαλαιοποίηση), τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, τη χρηματοδότηση έργων και δάνεια ακινήτων, αναδιοργανώσεις και όλα τα είδη των διεθνών συναλλαγών και κοινών επιχειρήσεων, την προετοιμασία εγγράφων, buy-sell συμφωνιών μεταξύ των επενδυτών, συναλλαγών, διαπραγματεύσεων και κατάρτιση συμβάσεων, την καθιέρωση offshore/onshore εταιριών σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Δικηγόροι του γραφείου μας παρέχουν νομικές συμβουλές για προσφυγή στη δικαιοσύνη και σε εν γένει εμπορικά και τραπεζικά θέματα (διανομή & αντιπροσώπευση, franchising, leasing, factoring, time sharing, κ.α).