Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται με όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου. Kαλύπτουμε πλήρως τους πελάτες μας στον τομέα των κάθε είδους συμβάσεων αλλά και στη διεκδίκηση απαιτήσεων και αποζημιώσεων από ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη. Σημειώνεται ότι το γραφείο μας έχει εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα προσβολής της προσωπικότητας και ειδικότερα δια του Τύπου (Λίβελλος, Δυσφήμιση). Μέσα στα πλαίσια του Αστικού Δικαίου, το γραφείο μας ασχολείται ενεργά με όλα τα θέματα ακίνητης περιουσίας όπως αγοραπωλησίες, μισθώσεις, ανάπτυξη, πώληση και επαναγορά (sale and lease back), καθώς και με όλα τα συναφή με ακίνητα θέματα όπως συμβάσεις εργολαβίας, απαλλοτριώσεις, διεκδικήσεις μεταξύ άλλων.