Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Κληρονομικό Δίκαιο - Διαχειρίσεις

Ένας ακόμα τομέας δικαίου στον οποίο δραστηριοποιείται το γραφείο μας είναι η παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες σε σχέση με προγραμματισμό και διάρθρωση οικογενειακών περιουσιών στις οποίες περιλαμβάνονται ακίνητα, κ.α. παρέχοντας νομικές συμβουλές ως προς τη διαχείριση περιουσιών και εκτέλεση διαθηκών.