Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Πτωχευτικό Δίκαιο

Το Πτωχευτικό δίκαιο είναι ένα από τα πιο διαδεδομένους κλάδους στο νομικό τομέα. Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται πιο συγκεκριμένα με χρεοκοπία και τις πρακτικές της αναδιάρθρωσης εκπροσωπεύοντας δανειστές και οφειλέτες σε οικονομική αναδιάρθρωση, περιπτώσεις πτώχευσης εμπόρων και εταιρειών αναλαμβάνοντας την ικανοποίηση των πιστωτών από την πτωχευτική περιουσία, πτωχευτικούς συμβιβασμούς, αποκατάσταση πτωχευσάντων και άλλα θέματα που αφορούν την οικονομική δυσπραγία των συναλλαγών.