Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Δίκαιο Μετανάστευσης

Η ομάδα της Δικηγορικής Εταιρείας Μιχάλης Βορκάς & Συνεργάτες ΔΕΠΕ ασχολείται με όλα τα ζητήματα που αφορούν το Μεταναστευτικό Δίκαιο και παρέχει νομικές συμβουλές σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες σχετικά με αιτήσεις για απόκτηση της Κυπριακής Υπηκοότητας. Οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι πολύ έμπειροι στην οργάνωση και τον σχεδιασμό θεμάτων πολιτογράφησης και παραμονής high net worth προσώπων και των οικογενειών τους μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Περαιτέρω, παρέχεται βοήθεια στην πρακτική επίλυση μεταναστευτικών θεμάτων σχετικά με αιτήσεις για απόκτηση Κυπριακής Υπηκοότητας, αιτήσεις για απόκτηση άδειας μετανάστευσης, αιτήσεις για άδεια εργασίας, αιτήσεις για απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος και αιτήσεις για άδεια παραμονής.