Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Φορολογικό Δίκαιο

Στον τομέα του Φορολογικού Δικαίου το γραφείο παρέχει συμβουλές τόσο για την διάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε με νόμιμο τρόπο να επιτυγχάνεται η ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση της επιχείρησης, όσο για την συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές εκπροσωπώντας επιχειρήσεις ενώπιον των φορολογικών αρχών και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. Το γραφείο συνεργάζεται στενά με κορυφαίους συμβούλους σε φορολογικά ζητήματα καθώς και με Ελεγκτές Εταιριών.