Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Ναυτικό Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει νομικές συμβουλές ως προς την επίλυση εμπορικών και νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από ναυτιλιακά θέματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Έχουμε χειριστεί διαφορές που προκύπτουν από χρονοναυλώσεις (time charter) και ναυλώσεις πλοίων για καθορισμένο ταξίδι (voyage charter), τα ναύλα (freight), την υπερημερία πλοίου (demurrage) και την αναστολή ναύλωσης πλοίου (off hire). Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε με διαφορές που προκύπτουν από συμβόλαια για την κατασκευή και την επιδιόρθωση πλοίων, εγγραφή και επιβολή υποθηκών καθώς και απαιτήσεις που προκύπτουν από ζημίες ή απώλειες φορτίων. Παρέχουμε νομικές συμβουλές για ναυτιλιακές ασφάλειες πλοίου και απαιτήσεις ναυτιλιακών ασφαλιστικών συμβολαίων, χρηματοδοτήσεις, ιδιοκτησία και διαχείριση πλοίων, χρηματοδότηση για απόκτηση και εγγραφή πλοίων και προετοιμασία σχετικών εγγυητικών εγγράφων κ.α.