Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το γραφείο μας εξειδικεύεται επίσης στον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας τόσο σε συμβουλευτικό όσο και δικαστηριακό επίπεδο όσον αφορά τον έλεγχο, καταχώριση παρακολούθηση, ανανέωση και μεταβίβαση ημεδαπών σημάτων (Trademarks) και κοινοτικών και διεθνών σημάτων (Community and International Trademarks). Επίσης το γραφείο εκπροσωπεί πελάτες με σκοπό την κατοχύρωση και προστασία Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων, την κατάρτιση συμβάσεων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης των έργων δημιουργών και εκτελεστών, την νομική κάλυψη αναφορικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου και την προστασία των διαδικτυακών δημιουργημάτων της διανόησης, και τέλος, την νομική υποστήριξη και σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.