Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Οικογενειακό Δίκαιο

Το Οικογενειακό Δίκαιο συνιστά ένα από τους πιο ευαίσθητους τομείς του Δικαίου σε κάθε ευνομούμενο κράτος και ιδιαίτερα στην Κύπρο, όπου οι θεσμοί του γάμου και της οικογένειας έχουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Το γραφείο μας έχει ασχοληθεί εκτενώς με αυτόν τον κλάδο του Αστικού Δικαίου καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των πολλαπλών πτυχών του και η ευρεία αυτή εμπειρία ενισχύει την αποτελεσματικότητά μας στον χειρισμό υποθέσεων διαζυγίου, κηδεμονίας, γονικής μέριμνας, μεταγαμιαίας διατροφής, υιοθεσίας, κληρονομικότητας, καθώς και περιουσιακών διαφορών.