Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Διαιτησία Διεθνών διαφορών

Έχουμε εκπροσωπήσει με επιτυχία τους πελάτες μας σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας επίλυσης διαφορών διεθνών απαιτήσεων. Το γραφείο έχει την ικανότητα να παρέχει διαπολιτισμική κατανόηση και τις γλωσσικές δυνατότητες που συντείνουν στην ενεργή και δημιουργική του συμμετοχή ως προς την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τις συνολικές δραστηριότητες των πελατών μας. Ως εκ τούτου το γραφείο εκτελεί γενικά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και παρέχει τις κατάλληλες νομικές συμβουλές.