Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Διοικητικό Δίκαιο

Το γραφείο μας έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια παρέχοντας υπηρεσίες σχετικά με φορολογικές διαφορές, προσφυγές κατά του δημοσίου, διαφορές και αιτήσεις ακύρωσης για πολεοδομικά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς επίσης και διαφορές από αναγνώριση πτυχίων και προαγωγών.