Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Εργατικό Δίκαιο

Η Εταιρία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα Εργατικού Δικαίου και Ανθρώπινου Δυναμικού προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Δραστηριοποιούμαστε τόσο σε συμβουλευτικό όσο και δικαστηριακό επίπεδο παρέχοντας νομικές συμβουλές στη σύναψη, κατά τη διάρκεια και κυρίως κατά τη λύσης της σύμβασης εργασίας καλύπτοντας τον εργοδότη ή τον εργαζόμενο.