Your Browser is too old, and it's not fully compatible! For more info, click here.
קונסטנטינוס מאמנטוס
עו'ד - יועץ משפטי

קונסטנטינוס מאמנטוס מתמחה בליטיגציה אזרחית בדגש על משפט ציבורי ורכש, עוולות אזרחיות סכסוכי עבודה ורכוש.

קונסטנטינוס בעל ניסיון משמעותי בלקרוא תיגר על פעולותיהם הבלתי חוקיות של גופי ציבוריים, באמצעות ביקורת שיפוטית בבית המשפט לעניינים מנהליים .
הוא עוסק בעיקר בתיקים הכוללים לעיתים קרובות את תחולתו ופרשנותו של החוק האירופי וחוק זכויות האזרח, מקום בו בית המשפט בוחן האם מקבלי ההחלטות הממשלתיים פעלו בצורה הוגנת, בתום לב, באופן רציונלי ורק תוך שימוש בסמכויותיהם למטרות הראויות.

הוא מייצג מגוון רחב של לקוחות הכולל אנשים פרטיים, איגודים מקצועיים וקבוצות קמפיינים.
הוא פעל וייצג במגוון ענייני משמעת מקצועיים בפני מגוון ערכאות.

קונסטנטינוס הוסמך לעריכת דין בשנת 2015.

ייצג קבוצת פעולה של למעלה מ-100 פקידי ציבור שפתחו בהליכים משפטיים בפני בית המשפט לעניינים מנהליים כנגד ההחלטה הבלתי חוקתית של ארגון ציבורי למחצה, להמשיך בהפחתת שכר תוך כדי הפרת זכויות האדם שלהם.

ייצג דירקטור בכיר בביקורת שיפוטית באישום שהארגון הציבורי למחצה, הכחיש את קידומו תוך הפרה של חובתם לקביעת קידום בשירות הציבורי אך ורק על בסיס הצטיינות, יכולת יחסית, ידע וכישורים.

ייצג בהצלחה חברה יוונית פרטית בתביעה אזרחית בגין הפרת חוזה שנעשתה לאחר רכש ציבורי ע\"י משרד האוצר .

ייצג בהצלחה בעל דירה במסגרת התדיינות מורכבת בפני בית המשפט לשכירות מוגנת, בנוגע לדמי שכירות שלא שולמו, והחזרת רכוש תוך דרישה לפיצוי עבור נזקים לנכס.

הגיש בקשה לערעור בפני בית המשפט העליון עבור איגוד של למעלה מ-70 עובדי ארגון חצי-ציבורי, שנמנעו מהם הטבות תחבורה.

ייצג בהצלחה בביקורת שיפוטית שנייה ברציפות, בעל קצבת נכות, כנגד החלטת המחלקה לביטוח לאומי להפסיק את קצבתו.

ייצג אדם במקרה של פיטורים בלתי חוקיים של קבוצת עובדים בחברת שליחויות גדולה.

פעל עבור חברת ייצור עץ שנאשמה בהליך בפני בית הדין לעבודה בנוגע לסוגיות של הפחתת פדיון/מחזוריות משמעותית.

יישב בהצלחה תביעת נזקי גוף של בן 16 שהיה מעורב בתאונת דרכים במעבר חציה והשגת הפיצוי הגדול ביותר שניתן היה לפסוק.

ייצג חברת דייגים במסגרת התדיינות בנקאית מורכבת הכוללת ביטול של פסק דין על בסיס טענות שווא ואי דיוקים עובדתיים .

פעל עבור אדם פרטי בהליכים בפני בית המשפט לערעורים בעניין שחרור מפשיטת רגל ואישור על חובות עבר.

פעל עבור נתבע ובתביעת נגד עבור בעלי דירה המעורב בתביעות בניה בגין מחדלים ועבודות לקויות.

Loading...
Got it!
We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Read more