Your Browser is too old, and it's not fully compatible! For more info, click here.

ארגון מחדש של כספים וחובות

המפתח לארגון מחדש של חובות הוא היכולת לשרוד ואנחנו יודעים מה נדרש כדי לעזור לך להשיג זאת, באמצעות ייצוג נכון בבית המשפט או דרך מו\"מ ותכנון עסקי.

אנו מיומנים בפעולות הן מטעם והן נגד מוסדות פיננסים בנושאים הקשורים לאכיפת חובות, לדיני פשיטת רגל וניירות ערך רשומים ולא רשומים. לעורכי הדין שלנו יש את הניסיון להתמודד עם מחלוקות הליטיגציה המורכבות ביותר, ולספק פתרונות מעשיים ואמינים כדי לענות על הצרכים המסחריים של לקוחותינו.

צוות עורכי הדין והמגשרים המנוסים שלנו עם ניסיון בנקאי משמעותי הם הטובים ביותר לייעץ בייזום ומעקב על אכיפת חוב, הגשת בקשות לפשיטת רגל, מימוש נכסים וניירות ערך, וכן הגשת תלונות וערעורים על החלטות רשויות האכיפה ובתי המשפט לפשיטות רגל.

מייקס וורקס ושות' משתפים פעולה עם צוות בנקאים לשעבר, ומומחים פיננסיים בכירים, מתחייבים להקל על הליך אישור האשראי תוך כדי יכולת הלקוח להשיב באופן המיטיב עם הלקוח והמוסדות הפיננסים תוך כדי שיימנעו מהלקוח עמלות ריבית פיגורים, ושהמוסדות הפיננסים יפחיתו מהרווחיות הישירה שלהם. מו"מ עם בנקים על ארגון מחדש של הלוואות קיימות, ומסגרות אשראי אחרות יוצעו גם הם, במידה והלקוח מעוניין בכך.

צוות הארגון מחדש של הבנקים מייעץ באופן קבוע על:-

 • דיני חדלות פירעון ופשיטות רגל.
 • הליכי אכיפה של כל צורות הביטחון
 • השבת נכסים
 • סכסוכים בין מוסדות פיננסים ללקוחות.
 • סכסוכים על ערבויות.
 • עתירות במסגרת חקיקות עיקולים.
 • צווים ראשוניים בנושאי עיקולים ומכירות פומביות.
 • מחלוקת על בסיס שיעורי ריבית לא חוקיים וחיובים בנקאיים לא חוקיים אחרים.
 • תנאי חוזה בלתי הוגנים הכוללים (הלוואות פרנקים שווייצרים),תנאי הלוואה פוגעים ולא שקופים כנגד זכויות הצרכן.
 • הפרה של הוראות ותקנות האיחוד האירופאי בנוגע לסטנדרטים בנקאיים והגנה על זכויות הצרכן.
 • "תספורות" על פיקדונות לא מובטחים.
 • עוולות אזרחיות של מצגי שווא.
 • חובת נאמנות של בנקים כלפי מפקידיהם .
 • הונאות בנקאיות.

Loading...
Accept
Decline
We use cookies to enhance your experience and for security reasons. By continuing to visit this site you agree to our use of absolutely necessary cookies. You can decline cookies for marketing reasons. Read more