Your Browser is too old, and it's not fully compatible! For more info, click here.

תאגידים ועסקים

צוות התאגידים שלנו מעניק תמיכה משפטית מומחית בנושאי ליבה של חברתך, מהליכי העסקה פשוטים ועד להגנה על הקניין הרוחני וזכויות קשורות אחרות.

אנו זמינים בהתראה קצרה כדי לענות על כל צורך פתאומי, ומחויבים לתת יעוץ עסקי מהיר ופרקטי בנושאי תאגידים יום-יומיים. עורכי הדין במייקל וורקס ושות' מביאים מומחיות משפטית ופרספקטיבה מסחרית לעסקאות מורכבות, והיכן שמתאים, אנו עובדים בצמוד עם צוותים אחרים כדי לספק שירות מקיף.

מי ממנה ומפטר את הדירקטורים? כיצד מתקבלות ההחלטות בחברה? האם נושאים כלשהם שמורים להחלטת הרוב או לרוב מוסמך? האם האינטרסים של המיעוט מוגנים? שאלו כאלו צריכות להיות מוסדרות, ואנחנו מיומנים בטיפול בכל מצבים אלו.

הצוות התאגידי שלנו מייעץ באופן קבוע ב:-

 • התאגדות תאגידים בקפריסין.
 • פתיחת חשבונות בנק עבור תאגידים בקפריסין ומחוצה לה.
 • מתן רישום משרד ומזכירות חברה.
 • מתן רישום של בעלי מניות מועמדים ודירקטורים.
 • ניהול שוטף ואדמיניסטרציה של תאגידים.
 • פירוקים/חיסולים.
 • הסכמי בעלי מניות
 • מיזוגים ורכישות
 • חבויות דירקטורים וממשל תאגידי.
 • מטבעות דיגיטליים ופעילות עסקית מאובטחת.
 • טכנולוגיות חדשנות וסטארט אפים.
 • רישום סימני מסחר ודומיינים.
 • הגנה על נתונים ורגולציית הגנת פרטיות .
 • רכישה וסילוק של תיקי קניין רוחני.
 • הסכמי רישוי ומסחר.
 • זכויות במאגרי נתונים והגנה על מידע.
 • חוזי הסכמי עבודה ושירותים.
 • מדיניות וציות
 • סכסוכים במקום העבודה.
 • הסכמי סיום והסדר.

Loading...
Accept
Decline
We use cookies to enhance your experience and for security reasons. By continuing to visit this site you agree to our use of absolutely necessary cookies. You can decline cookies for marketing reasons. Read more