Your Browser is too old, and it's not fully compatible! For more info, click here.
מריאנה קאראהנה
עו'ד - יועץ משפטי

מריאנה קאראהנה היא עורכת דין לתאגידים וכיום מובילה את שירותי התאגידים והעסקים של החברה.

מריאנה התחילה בצוות הליטיגציה של החברה וניסיונה היה בעל ערך רב מאחר והיא פיתחה גישה פרגמטית המאפשרת לה לנהל ולשפוט ביעילות את הסיכון המשפטי של כל עסקה. הרקע שלה בליטיגציה סיפק לה את הכישורים לזהות ולעסוק בנושאים מרכזיים בשלב מוקדם ולהתרכז במה שהכי חשוב עבור הלקוחות.

היא מעניקה תמיכה משפטית מומחית בהיבטים מרכזיים ועניינים עסקיים של חברה, מתהליכי העסקה פשוטים ועד הגנה על קניין רוחני וזכויות נלוות. זה כולל מיזוגים ורכישות, מיזמים משותפים, מבני שותפות, מבנה וממשל של עסקים המוחזקים מקרוב, ועסקים משפחתיים, הליכי ציות לחוק, חוזים מסחריים ודיני עבודה, וכן היבטי הגירה של מיזוגים ורכישות וגיוס צוות עובדים בינלאומי.

לאורך השנים, מריאנה ייעצה ליזמים זרים להקים עסקים בתחומים מגוונים כמו, אירוח, מסחר אלקטרוני, תוכנה, טכנולוגיה, אנרגיה מתחדשת ,גיוס, מוצרי צריכה הנעים במהירות ורכוש.

מריאנה הוסכמה לעריכת דין בשנת 2013

מריאנה קאראהנה

מריאנה קאראהנה היא עורכת דין לתאגידים וכיום מובילה את שירותי התאגידים והעסקים של החברה.

מריאנה התחילה בצוות הליטיגציה של החברה וניסיונה היה בעל ערך רב מאחר והיא פיתחה גישה פרגמטית המאפשרת לה לנהל ולשפוט ביעילות את הסיכון המשפטי של כל עסקה. הרקע שלה בליטיגציה סיפק לה את הכישורים לזהות ולעסוק בנושאים מרכזיים בשלב מוקדם ולהתרכז במה שהכי חשוב עבור הלקוחות.

היא מעניקה תמיכה משפטית מומחית בהיבטים מרכזיים ועניינים עסקיים של חברה, מתהליכי העסקה פשוטים ועד הגנה על קניין רוחני וזכויות נלוות. זה כולל מיזוגים ורכישות, מיזמים משותפים, מבני שותפות, מבנה וממשל של עסקים המוחזקים מקרוב, ועסקים משפחתיים, הליכי ציות לחוק, חוזים מסחריים ודיני עבודה, וכן היבטי הגירה של מיזוגים ורכישות וגיוס צוות עובדים בינלאומי.

לאורך השנים, מריאנה ייעצה ליזמים זרים להקים עסקים בתחומים מגוונים כמו, אירוח, מסחר אלקטרוני, תוכנה, טכנולוגיה, אנרגיה מתחדשת ,גיוס, מוצרי צריכה הנעים במהירות ורכוש.

מריאנה הוסכמה לעריכת דין בשנת 2013

ניסיון אחרון:-

ייצגה חברה אוקראינית מובילה עם חברת בת בקפריסין ודאגה להוצאת אישורי עבודה לעובדיה במדינה שלישית במסגרת העברה פנים ארגונית.

ייעצה לבעלים אוקראיני בעל ממון רב של חברת תקשורת קפריסאית בנוגע להעסקת אזרח ממדינה שלישית בקפריסין, והנפקת היתר מגורים זמני במסגרת העסקה בחברה הקפריסאית בעלת אינטרסים זרים.

פעלה מטעם בעלים מיטיב רוסי של חברה קפריסאית, בנוגע לפירוק מרצון של חברתו בקפריסין, הסדרת מינוי המפרק, תשלום לכל הנושים והחובות, פרסום התוצאות בעיתון הרשמי של קפריסין ומילוי החשבונות לרשם החברות .

ייעוץ לאיש עסקי רוסי בעל ממון רב ובעלים מיטיב של מספר חברות, בנוגע לארגון מחדש של עסקיו.

ייעצה למשרד עורכי דין סרבי בנוגע להגנה על כספיו של לקוח בעל ממון רב, באמצעות הקמת נאמנות בינלאומית בקפריסין.

פעלה מטעם חברות גז ונפט קפריסאיות, סידור והשלמת הליך המיזוג ע"י עריכת תכנית ארגון מחדש, השגת הסכמת הנושים, עריכת ומילוי כל המסמכים והבקשות הרלוונטיות, והופעה בפני המשפט לאישור ההתארגנות מחדש.

ייצגה מפעל קפריסאי מוביל, ודאגה להגנה על נכסי הקניין הרוחני שלו, ע"י רישום של סימן מסחרי באיחוד האירופי(סימן מסחרי אירופאי).

ייצגה רשות מקומית בקפריסין, ודאגה לרישום וחידוש סימני המסחר שלה בתוך קפריסין (רישם סימן מסחר מקומי).

ייצגה אזרח רוסי בעל ממון רב בנוגע לרכישה של חברה קפריסאית, הכנת הסכם רכישת מניות תוך נקיטת כל הפעולות המתאימות עד למימוש העסקאות.

ייעצה משרד עורכי דין גדול באוקראינה ולקוחותיו בנוגע להמרת הלוואה להון מנייתי תחת חוק החברות הקפריסאי, סעיף 113, ע"י הנפקת מניות חדשות (הגדלת הון המניות) והקצאת מניות לבעלי המניות החדשים.

ייצגה ארגון הומניטרי רפואי בינלאומי, ודאגה להרחבת פעילותם בקפריסין באמצעות הקמה ורישום של ארגון קפריסאי ללא מטרות רווח .

ייעצה לקבוצת עסקים בתחום האנרגיה מקייב, אוקראינה, המתמחה (הנדסה, רכש ובנייה) של פרויקטים באנרגיה (הנדסה, רכש ובנייה) מתחדשת EPC בפיתוח
בכל הנוגע לנושאים הקשורים למסגרת החוקית בקפריסין.

ייצגה חברות תרופות יוונית מובילה, ודאגה לאישור שיווק של מוצרים רפואיים ותרופות באירופה, והקמתם של עסקיהם בקפריסין.

ייעצה בהנפקת רישיון ע"י המועצה הרפואית בקפריסין בכל הנוגע לרישום חברה עם אחריות רפואית בקפריסין

Loading...
Got it!
We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Read more