Your Browser is too old, and it's not fully compatible! For more info, click here.
אנדראס האג'יכריסטופי
עו'ד - יועץ משפטי

לאנדראס האג'יכריסטופי יש ניסיון רחב-טווח בפיצויים ומחלוקות במקום העבודה ותביעות על תאונות אישיות.
הוא מייעץ ללקוחותיו בגישה פרקטית ומציאותית מבחינה מסחרית בהקשר של כל סוגיות ונושאי הביטוח. כולל ניסוח מדיניות, תביעות נכות מוחלטת וקבועה, הליכי כיסוי ותביעות וניהולן, במקרים בהם נדחתה בקשת השיפוי.

אנדראס פעל והגיע לפשרות בתביעות תאונות כלי רכב רבות, תביעות של תאונות באחריות ציבורית, תאונות במקום העבודה ותביעות רשלנות רפואית.
הוא בקיא בבדיקות מדיניות תעסוקה והטבות לעובדים ופעל הן מטעם מעסיקים והן מטעם עובדים בסכסוכים במקום העבודה, כולל מתן מענה ותגובות להעמדה לדין, בחוק הבריאות והבטיחות במקום העבודה, הליכי פיטורים לא חוקיים, טענות על סיום עבודה שלא כחוק, ייעוץ בנוגע לשווי תוצאה מסחרית בזמן.

אנדראס בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת ססאקס

אנדארס הוסמך להיות עו"ד בשנת 2015.

ייצוג האפוטרופוסים של קטין המעורב בתאונת דרכים קשה תחת תביעת רשלנות שהוגשה כנגד חברת הביטוח וחברת התחבורה הציבורית.

ייצוג את התובע בתאונת דרכים קשה שהתרחשה במעבר חצייה .

ייצג בניהול תיקים ורכוש של אזרח בריטי-קפריסאי שבין יורשיו ילדים מוכרים שנולדו מחוץ לנישואין.

ייצג חברת תקשורת בלגית המעורבת בהליכים אזרחיים בגין שירותים שלא שולם עליהם כנגד בנק זר שרישיונו הושעה ע\"י הבנק המרכזי של קפריסין.

ייצג בעלים מועיל אולטימטיבי אוקראיני שחברתו הקפריסאית ספגה נזקים כתוצאה מהשעיית רישיונו של בנק זר ע\"י הבנק המרכזי של קפריסין.

ייצג איש צבא לשעבר בתביעת נזקי גוף במהלך שירותו במשמר הלאומי שהוביל לפציעות ברך חמורות.

ייצג תובע בתביעת נזקי גוף בטענות לרשלנות מטעם המעסיק שהובילו להתחשמלותו.

ייצג תובע בתיק נזק אישי הכולל רשלנות רפואית שהוביל לאובדן קבוע של עין ימין ופגיעה בראיה בעין שמאל.

ייצג תובע בפציעה אישית בטענה נגד בית חולים להפרת תקנות הבריאות והבטיחות בעבודה כתוצאה מתקיפה של אחות ע\"י מטופל שיכור.

ייצג עסק בתביעת רשלנות כנגד גופים ציבוריים כתוצאה מהנזקים שנגרמו למתחם לאחר גשמים עזים והצפת צנרת עירונית.

ייצג חברת תרופות בהסדרת תביעה לפיטורים לא חוקיים שהוגשה ע\"י עובד לשעבר

ייעץ לבכיר בחברת תקשורת ביחס לטענות על פיטורים לא חוקיים שהועלו כנגדו.

ייעוץ לקבוצת בנקאים לשעבר בקשר לזכויות העסקה והפנסיה שלהם כתוצאה מתוכניות יציאה וחבילות שונות שהוצעו ע\"י מעסיקם.

ייעוץ לחברת תרופות מובילה בקשר לחקיקת עבודה רלוונטיות ולזכויות בנושא יתירות.

ייעוץ לחברת ניהול ספינות מובילה בקשר לסכסוכי עבודה ומדיניות פנימית.

ייצג חייבים במקרה הנוגע לתביעה שכנגד בגין הפרת חוזה ורשלנות מצד הבנק למרות קיומה של פוליסת ביטוח חיים שהבטיחה את ההלוואה .

פעל עבור מנהל עיזבונו של קצין קפריסאי בארגון התיירות הקפריסאי המתגורר באתונה ונגד ההחלטה לדחות את הפיצוי עבור הוצאותיו הרפואיות.

פעל עבור חברה אסטונית בהליך של הכרה ואכיפה של שני פסקי דין אסטוניים שניתנו כנגד חברה קפריסאית .

ייעץ לחברה בלגית בהליך הכרה ואכיפה של פסק דין בלגי שניתן כנגד חברה קפריסאית.

Loading...
Accept
Decline
We use cookies to enhance your experience and for security reasons. By continuing to visit this site you agree to our use of absolutely necessary cookies. You can decline cookies for marketing reasons. Read more