Your Browser is too old, and it's not fully compatible! For more info, click here.
לורה פאנגו
עו'ד - יועץ משפטי

לורה פאנגו מתמחה בליטיגציה אזרחית בדגש על דיני קניין המערבים ליטיגציה, עבודה עבור לקוחות פרטיים מקומיים וזרים, אנשים בעלי ממון במיוחד בנוגע לסכסוכים מסחריים, סכסוכי עיזבון וניסוח ותכנון עיזבונות.

תחומי ההתמחות שלה כוללים מכירות ורכישות של נכסי מגורים בעלי ערך רב, מורכבים ויוצאי דופן.
היא מייעצת בכל היבטי הרכישה או המכירה, משכנתא וההשלכות הרחבות בבעלות של נכסים.
היא פעלה בתחום השגת אזרחות ע"י רכישות השקעה וסילוקים וגם מימון נדל"ן עבור מלווים ולווים, ומתמקדת בעיקר במתן ייעוץ בנושאי מכירות ורכישות ארגוניות.
לורה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם צוות של יועצים מהימנים על מנת לדאוג לנושאי מס וירושה שעלולים להתעורר בנסיבות מסוימות עבור לקוח כמו טענות נגד נאמנים, וסכסוכים הנובעים מתוקפה של צוואה.

לורה הוסמכה לעריכת דין בשנת 2016.

ייעוץ לאזרח רוסי בעל ממון רב שרכש אזרחות קפריסאית במסגרת תוכנית ההשקעות הקפריסאית בהקשר להסדרי רכוש, החזרי מע\"מ וענייני שכירות שוטפים.

ייעוץ לאזרח לבנוני בעל ממון רב ויועץ עסקי באיחוד האמירויות ומשפחתו בנוגע להשגת אזרחות קפריסאית במסגרת תוכנית ההשקעות הקפריסאית והוצאת היתרי שהייה זמניים.

ייעוץ לאזרח סיני בעל ממון רב בנוגע לאזרוח בנו הקטין שהיה מחויב תחת הסדר גירושין.

ייעוץ למשפחתו של אזרח רוסי בעל ממון רב בנוגע להשגת אזרחות קפריסאית, שכללו מכירה ורכישה של נכסי מגורים.

ייעוץ לאזרח אוקראיני בעל ממון רב בענייני בדיקת נאותות ועמידה בתנאים בנוגע להסכמים בשווי מיליונים רבים עם יזם קפריסאי הפועל באמצעות חברות בת שונות.

ייעוץ לוועדה דתית בנוגע להסכמי חכירה של פרויקטים בעלי ערך רב והשקעות בקרקעות ובבנייה.

פעלה בשם אזרח רוסי וארגנה את כל העסקאות והעברות הקשורות לרכוש במסגרת הסכם הגירושין, שהוכרז כניתן לאכיפה ע\"י בית המשט.

ייעוץ לאזרח זמביה בנוגע לרכישת נכסי יוקרה למגורים בקפריסין, ובמקביל ייעוץ בהיבט הכספים של העסקה.

ייעוץ למשפחה דרום אפריקאית ממוצע קפריסאי בנוגע לארגון מחדש של חובותיה והחלפת נכסים שהסתיימו בהסכם פשרה עם מוסד בנקאי.

פעלה מטעמו של בעל קרקע ויורש מיליונים רבים בגין תוקף צוואתה של אשתו המנוחה והזכאות למתן ייצוג לעיזבון.

Loading...
Accept
Decline
We use cookies to enhance your experience and for security reasons. By continuing to visit this site you agree to our use of absolutely necessary cookies. You can decline cookies for marketing reasons. Read more